OPSTARTSMØDE

Det første møde omhandler jeres ønsker og drømme, hvortil vi har en dialog om bæredygtige tiltag i netop jeres projekt. Sammen laver vi råskitser så vi allerede her kredser os ind på projektet.

Forud for mødet er det en fordel, hvis I fx har gjort jer tanker om stil, udtryk, kvm, beliggenhed, hvad bæredygtighed er for jer, pris og stemningen i huset. Eller hvad I ikke ønsker. Alt sammen for at have det bedste udgangspunkt for at realisere jeres bæredygtige byggeprojekt.

Pris 3.500 kr. hvor begge partnere vil være til rådighed i en time.

På baggrund af indledende møde udarbejder vi et tilbud for den videre projektering, som vi sammen gennemgår.

SKITSEFORSLAG

Efter indledende møde skitserer og visualiserer vi på jeres drømme og det vi har aftalt. Her kommer vi med kreative forslag og løsninger som danner grundlag for det videre arbejde. I denne fase vil der være en løbende dialog mellem jer og os, for at ramme det rigtige udgangspunkt at gå videre med. Det er i denne fase også muligt at få en overslagspris på byggeriet.

Som afslutning på hver af de kommende faser samler vi op, og sikre os at der er enighed mellem jer og os om hvordan projektet bedst skal fortsætte.

MYNDIGHEDSSÆT

For at lette ekspeditionstiden og omkostningerne til byggetilladelsen, klarer vi denne fase for dig, da dokumentationskrav og dialogen med kommunen kræver særlig omhu. Forud bliver tegningerne klargjort og gennemgået med jer.  

PROJEKTFORSLAG OG UDBUDSMATRIALE

I projektforslagsfasen færdiggøre vi tegningsmaterialet med konstruktionsdetaljer, så I kan indhente tilbud fra entreprenører (her giver vi gerne bud på hvem). Alt efter projektets karakter, kan vi også udfærdige udbudsmaterialet, som bl.a. indeholder udbudsbrev, tilbudslister og beskrivelser.

Skærmbillede 2021-02-19 kl. 11.57.10

Bæredygtighed for os er DIALOG, PROCES & HANDLING

DIALOG

Det er i dialogen med jer, hvor vi afdækker jeres behov og derudfra vælger hvilke elementer fra den grønne agenda, der giver mening i netop jeres projekt.

PROCES

Vores grønne agenda byder på individuelle løsninger for det enkelte projekt. Vi ønsker at projektere bygninger, hvor bæredygtige løsninger bliver en naturlig del af projekteringen fra start, uden at gå på kompromis med bygbarhed, design og pris.

HANDLING

Denne arbejdsmetodik dialog, proces og handling betyder at bæredygtighed ikke kun er noget vi taler om, men også er noget vi gør. Både i vores dagligdag på tegnestuen og i samspil med jer.